Invite 2 friends and earn a $30 Amazon.com Gift Card.

Cách gửi tiền và nhận tiền

1
Get Your Referral Link
Log in to your Flexienvíos BHD account and get your unique referral link.
2
Share it!
Share your unique referral link with friends and family. They'll get a $10 Amazon.com Gift Card on their first transfer if it's over $100.
3
Get a $30 Amazon.com Gift Card
When 2 friends complete a minimum of 1 transaction within the month, you'll get a $30 Amazon.com Gift Card!
Your Get a Free Transfer
25 Dolars Amazon Gift Card

Get a chance to win a $250 Amazon.com Gift Card

Each month, if you refer the most friends out of all of our customers, you'll win a $250 Amazon.com Gift Card. Enter the competition today!
Restrictions apply, see amazon.com/gc-legal

Feeling a bit lost?

We are happy to help.
Watch our tutorial on Youtube or go to our FAQs section.

Watch Video

HỎI ĐÁP!

If you don't have an account already,
Register and get your referral link!

HỎI ĐÁP!

Đăng liên kết giới thiệu của bạn trên trang Facebook và Twitter hoặc gửi text hay email cho bạn bè. Mỗi người bạn đăng ký Flexienvíos BHD thông qua liên kết của bạn và hoàn thành giao dịch sẽ được tính là một trong những lượt giới thiệu của bạn.

Bạn của bạn phải chuyển tối thiểu 100 đô la để giao dịch của họ đủ điều kiện

Bạn sẽ nhận được điểm giới thiệu cho lượt giới thiệu của mình vào ngày mà người giới thiệu của bạn thực hiện giao dịch. Điều này không tùy thuộc với thời điểm họ đăng ký.

Bạn có thể giới thiệu bao nhiêu bạn bè tùy thích! Trên thực tế, bạn giới thiệu càng nhiều người thì cơ hội trúng thưởng của bạn càng cao. $250 Amazon.com Gift Card.

Amazon.com Gift Cards được gửi cho bạn bằng điện tử qua email. Nếu bạn tham khảo 2 người trong một tháng dương lịch (EST time) tất cả đều hoàn thành ít nhất một giao dịch, bạn sẽ tự động được gửi một $30 Amazon.com Gift Card.

Thẻ quà tặng Amazon.com của bạn sẽ chứa một mã mà bạn có thể nhập trên Amazon.com. Số tiền $30 sẽ được nhập vô tài khoản Amazon của bạn.

Cứ tiếp tục giới thiệu bạn bè của bạn! Hàng tháng, khách hàng giới thiệu nhiều bạn bè nhất sẽ tự động giành được $250 Thẻ quà tặng Amazon.com!

Khách hàng giới thiệu nhiều người nhất đến Flexienvíos BHD mỗi tháng theo lịch sẽ giành được $250 thẻ quà tặng Amazon.com. Người thắng cuộc cần thực hiện ít nhất 2 lượt giới thiệu trong tháng đó. Bạn càng giới thiệu nhiều người, cơ hội thắng của bạn càng lớn!

Không, bạn không thể tự giới thiệu mình.

Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào "Lịch sử giới thiệu" trên bảng điều khiển của bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào nút "Kiếm Thẻ quà tặng $30 Amazon.com" trên trang tài khoản của mình và bạn sẽ được đưa đến mã giới thiệu duy nhất của mình. Cuộn xuống bên dưới mã của bạn để xem lịch sử giới thiệu của bạn.

Mỗi giới thiệu sẽ chỉ được ghi có cho một hộ gia đình.

Bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của Flexienvíos BHD 24/7 bằng cách gọi (866) 819-0119 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Có! Cứ 2 những người bạn mà bạn giới thiệu hoàn thành giao dịch trong tháng, bạn sẽ được cấp một Thẻ quà tặng $30 Amazon.com khác. Và, bạn giới thiệu càng nhiều bạn bè mỗi tháng, bạn càng có cơ hội giành được Quà tặng $250 Amazon.com Thẻ! Vì vậy, hãy tiếp tục giới thiệu bạn bè!