Yêu cầu Xóa Tài Khoản

Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản và dữ liệu liên quan của mình. Vì chúng tôi là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ được quản lý, Flexienvíos BHD được yêu cầu theo luật phải giữ lại một số dữ liệu cá nhân và giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian là năm năm.

Để yêu cầu xóa tài khoản của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn Xóa Tài Khoản Của Tôi dưới mục Tài Khoản của tôi.

Nếu bạn không thể đăng nhập, bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số (800) 810-5857 hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email protected]. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ của chúng tôi.